Bitnami Mahara Module

Bitnami Mahara Module 18.04.2-0 Oppdatert

Bitnami Mahara-modulen er et helt gratis, brukervennlig og grafisk installasjonsprogram på tvers av plattformer som hjelper deg med å installere Mahara-nettbasert applikasjon uten problemer på toppen av en eksisterende Bitnami LAMP, WAMP eller MAMP...

Bitnami Mahara Stack

Bitnami Mahara Stack 18.04.2-0 Oppdatert

Bitnami Mahara Stack er et multiplatform og gratis grafisk installasjonsprogram som lar deg enkelt og raskt installere Mahara-programvaren, samt alle dets kjøretidsavhengigheter på personlige datamaskiner og bærbare datamaskiner. Den inkluderer klare...

Bitnami Mantis Module

Bitnami Mantis Module 2.15.0-1 Oppdatert

Bitnami Mantis Module er et tverrplattform og fritt distribuert programvareprosjekt, en modul som kan brukes på toppen av en Bitnami LAMP, WAMP eller MAMP-stabel, spesielt designet for Mantis nettbaserte applikasjon. Den støttes på alle GNU /...

Bitnami Mantis Stack

Bitnami Mantis Stack 2.15.0-1 Oppdatert

Bitnami Mantis Stack er et gratis og multi-plattforms programvareprosjekt som leverer innfødte installatører for å forenkle installasjonen og hosting av Mantis-applikasjonen og dens runtimeavhengigheter på GNU / Linux-datamaskiner, samt Microsoft Windows...

Bitnami MediaWiki Module

Bitnami MediaWiki Module 1.31.0-0 Oppdatert

Bitnami MediaWiki-modul er en fritt distribuert og kryssplattformsoftware, en modul som kan brukes på toppen av en Bitnami LAMP, WAMP eller MAMP-stabel, spesielt utviklet for MediaWiki-programmet. Det forenkler distribusjonen av MediaWiki på personlige...

Bitnami MediaWiki Stack

Bitnami MediaWiki Stack 1.31.0-0 Oppdatert

Bitnami MediaWiki Stack er en gratis og multiplatform programvarebunke fra det berømte BitNami-firmaet, designet for å forenkle installasjonen og hosting av MediaWiki-webbasert applikasjon og dets runtime-avhengigheter. Den kan distribueres ved hjelp av...

Bitnami MODX Module

Bitnami MODX Module 2.6.5pl-0 Oppdatert

Bitnami MODX-modul er en gratis og brukervennlig modul som kan brukes på toppen av en Bitnami LAMP-installasjon, og den er spesielt utviklet for MODX CMS web-basert applikasjon, i tillegg til Bitnami MODX Stack-produktet. Den støttes på operativsystemene...

Bitnami MODX Stack

Bitnami MODX Stack 2.6.5pl-0 Oppdatert

Bitnami MODX Stack er et kryssplattform og gratis programvareprosjekt som i stor grad forenkler distribusjonen av MODX CMS-applikasjonen og dens runtimeavhengigheter, via innfødte installatører, virtuelle apparater eller Docker-beholdere. Programmet kan...

Bitnami Moodle Module

Bitnami Moodle Module 3.5.1-0 Oppdatert

Bitnami Moodle Module er et gratis og kryptert programvareprosjekt, en modul som kan brukes på toppen av en Bitnami LAMP-stabel, spesielt designet for Moodle-programvaren. Bitnamis innfødte installatører og moduler automatiserer oppsettet av en...

Bitnami Moodle Stack

Bitnami Moodle Stack 3.5.1-0 Oppdatert

Bitnami Moodle Stack er en fritt distribuert programvarebrikke som gjør det enkelt å distribuere Moodle-applikasjonen og dets runtime-avhengigheter på en rekke operativsystemer. Den kan distribueres ved hjelp av innfødte installatører, et virtuelt...